Predbežný program

Online registrácia ukončená. Registrácia možná už len na mieste konferencie.
Online registration completed. Registration is only possible in place of the conference.